Co-Tidal

co-tidal_2

(Scroll down for English)
CO~TIDAL
CO~TIDAL-kunstnerne og kreative teknologene Adrian McEwen, Gemma May Latham and Ross Dalziel (fra Liverpool, UK) i samarbeid med @ShrimpingIt utvikler kunstverk og aktiviteter for de vann-nysgjerrige.

Tidevannets flo og fjære kan oppleves over hele verden: den minner oss på de astronomiske kreftene, som månen, og det sterke, om enn usynlige, forholdet vi har til de, rytmen i vår hverdag og den delte forbindelsen som finnes på tvers av kyst og tidevannsbevegelse.

Som en videreføring av sitt arbeid med Amanda Steggell med ShrimpCraft og Cocklecraft-of-things vil de tre kunstnerne utforske Tingenes internett, kunnskaps produksjon, distribuering og skapelsesprosesser, hvor selve prosessen med å lage noe ofte er sentralt i deres arbeider.

Kunstnerne, har utviklet prototype kunst som presenteres på Hvis Jeg var Havet samt aktiviteter for publikum, for å tenke over vårt forhold til havet. Det blir drop-in workshops som baserer seg på tidevannsvisualiseringer, med bruk av tekstiler, termiske skrivere, mikro bøyer og tidevanns data for å forstå vårt forhold til det stadig skiftende tidevannet.

OM KUNSTNERNE
www.cheapjack.org.uk
www.gemmamaylatham.co.uk
www.mcqn.com
www.shrimping.it


(English)
CO~TIDAL
Artists and creative technologists Adrian McEwen, Gemma May Latham and Ross Dalziel (from Liverpool, UK) in collaboration with @ShrimpingIt are developing artworks and activity for the water curious.

The ebb and flow of tides are felt the world over: it reminds us of astronomical bodies like the moon and our powerful, though invisible, relationship with them, the rhythms of our daily lives and the shared connection across coastlines and tidal movements.

Building on their work together withAmanda Steggell on ShrimpCraft and the Cocklecraft-of-things the three artists’ practice explore the Internet of Things, knowledge production, distribution and the study of craft processes, often with acts of making central to their work.

The artists have developed prototype artworks to present at If I Were The Ocean and activities with the public to think about our relationship to the sea.

These drop in workshops feature activity based around tidal visualisations that use textiles, thermal printers, micro water bouys and tidal harmonic data to understand our relationship with the ever shifting Tidal flow.

ABOUT THE ARTISTS
www.cheapjack.org.uk

www.gemmamaylatham.co.uk
www.mcqn.com
www.shrimping.it