Det er ingen kunst å få OTTO ut i vannet ~ The Art of getting OTTO into the water?

Otto

(Scroll down for English)
DET ER INGEN KUNST Å FÅ OTTO UT I VANNET
, Kystaget Viken (no)
OTTO er en Oslojolle med seilnr. 22.
Antatt byggeår 1964. Det første året Oslojolla ble bygget i plast.
Oslojolla ble konstruert av Erling L. Kristofersen i 1936, og var en populær seiljolle i mange år.
OTTO kom til oss i fjor, på henger fra Tønsberg, donert av forrige eier Otto.
OTTO trenger nok litt pleie før den kan settes ut i vannet.
Noe er gjort, og noe gjenstår.
Energien i ett prosjekt som HVIS JEG VAR HAVET, kan være det som skal til for å få OTTO ut i vannet.
Blir OTTO sjøklar, med navnet på akterspeilet?
Er dette kunsten i å få OTTO ut i vannet?

OM KYSTLAGET VIKEN
Kystlaget Viken ble dannet den 10 januar 1980 og ble det første kystlaget i Forbundet KYSTEN, som nå har 126 lokallag med 10000 medlemmer langs hele kysten. Forbundet KYSTEN jobber for å bevare gamle båter og kystmiljø under parolen: Vern gjennom bruk. Kystlaget Viken er lokallaget i Oslo og om sommeren holder vi til i det okergule Sjøhuset til Norsk Maritimt Museum på Bygdøy. Her er det verksted og lager for båtene vi har liggende i bøye utenfor Sjøhuset og i Gjøahavn.

På brygga feires St.Hans og julegrøten inntas i desember. Når båtene ligger i vinteropplag ved Sjøhuset flytter vi virksomheten inn i Skur 28 og 29 ved Akershuskaia, Rådhusplassen. Her har vi foredrag, sammenkomster, maritim filmklubb og kurs. Kystlaget Viken deltar også på arrangementer som Havnelangs og Julemarked på Folkemuseet. Første helg i september har vi vårt maritime marked, Strandloppa.
www.facebook.com/kystlagetviken
www.kystlaget-viken.no


(English)
THE ART OG GETTING OTTO INTO THE WATER?, Kystlaget Viken (no)
OTTO is an Oslojolle, with sail number 22.
Estimated construction year, 1964. The year when Oslojolla introduced the first plastic model.
Oslojolla was designed by Erling L. Kristofersen in 1936, and was a popular sailing dinghy for many years to come.
OTTO came to us last year. On a trailer from Tønsberg, donated by his previous owner, Otto.
OTTO needs some tender loving care before setting out to sea.
Some things are done. Some remain to be done.
The energy that a project such as IF I WERE THE OCEAN generates might just be the push to finish the job.
Will OTTO be seaworthy, with his name on the stern?
Can Art get OTTO into the water?

ABOUT KYSTLAGET VIKEN
Kystlaget Viken was established January 10, 1980 and is the first local branch of the countrywide Coastal Federation (Forbundet KYSTEN), which now has 126 local branches with 10,000 members all along the coast. The Coastal Federation works to preserve old boats and the coastal environment under the slogan ‘heritage through use’. In the summer we are based at the Boathouse belonging to the Norwegian Maritime Museum where there is a workshop and warehouse for our boats anchored both alongside the Boathouse and in the close-by Gjoahavn.

On the pier we celebrate midsummer’s eve and gather to enjoy Christmas porridge in December. When the boats are wintered we move activities to Sheds 28 and 29 at Akershus Quay, right beside the Town Hall Square. Here we organise lectures, gatherings, courses and a maritime film club. Kystlaget Viken holds an annual maritime flea market on the first weekend in September. We also participates in events, such as ‘Havnelangs’ and the Christmas Market at the Norwegian Folk Museum.
www.facebook.com/kystlagetviken
www.kystlaget-viken.no