Det flyktige ~ The Vanishing

The Vanishing

(Scroll down for English)
DET FLYKTIGE
, Elisabeth Weihe (no)
Utviklet gjennom to seilturer mellom Oslo – Storbritannia.
Prosjektet dokumenterer og undersøker forandringer i forhold til og hukommelsen av havet. Kultur langs kysten forandres og forsvinner, mens havet består, ikke i en konstant form, men som en alltid tilstedeværende flyktig og pulserende masse. Nye og gamle konstruksjoner langs kysten visualiserer endringene. Samlet dokumentasjon fra reisen, analysert og sammenføyd, gjenforteller og antyder historier. På foto males innsamlet saltvann fra stedet slik at saltkrystaller dannes og blir det faste, slik havet er konstant tilstede. Saltvannsmaleriene stiles ut sammen med annen innsamlet data. Publikum inviteres til samtale og får mulighet til å teste saliniteten av vannprøvene og delta i produksjon av saltvannsmalerier.

OM KUNSTNEREN
Elisabeth Weihe
er en kunstner som bor og arbeider i Oslo, med en master i kunst fra Kunst Høgskolen i Oslo. Hun er en erfaren seiler og har bodd ombord sin seilbåt de siste 11 årene.

Elisabeth sitt kunstpraksis springer ut fra en interesse og nysgjerrighet for omgivelsene og et ønske om å forstå gjennom kunnskap. Ut i fra kunnskap skapes det mening i omgivelsen, de får verdi og blir sett som en del av et nettverk av mulige og konkrete fortellinger. Motivasjon for hennes prosjekt Det flyktige kommer fra å observere kysten i stadig forandring. Arbeidet undersøker hvordan vårt forhold til havet og kysten endres i takt med dette og hvilken hukommelse av fortiden som blir igjen.


(English)
THE VANISHING,
 Elisabeth Weihe (no)
Developed via 2 sailing journeys/field trips, Oslo – UK.
Elisabeth’s project maps changing relations and memories of the sea. Along the coast past and present structures are visualising these changes. Documentation from the travels is mapped and merged, retelling and suggesting stories. Collected seawater samples are painted repeatedly on to site photos causing salt crystals to form, the ever changing sea becoming solid, telling a story from a site where only the sea is the constant. Produced and collected data from her travels will accompany the salt water photographs. The public are invited to talk with Elisabeth, test the salinity of the collected water samples and participate in the production of images.

ABOUT THE ARTIST
Elisabeth Weihe is a visual artist living and working in Oslo and holds an MA in Visual Art from Oslo National Academy of the Arts. She is an experienced sailor and has had a sailboat as her home for the last twelve years.

Elisabeth’s art practice is developed from an interest, curiosity and a wish to understand her surroundings. She is interested in exploring how our surroundings are a part and a result of processes and structures. Through her work she wishes to provide an opportunity to see one’s surroundings from new points of view and create space for reflection. By obtaining knowledge the surroundings gain value and meaning, and become seen as a part of a network of possible and actual stories.

Her motivation for The Vanishing comes from observing the changing coastline. In essence, Elisabeth’s project is about the volatile memory of the sea and the coast. Investigating new and old feature along and at sea, what knowledge and memory they carry, how our values and interest of the sea and the changing coastline are altered/ modified in relation to these changes?